Tájékoztató a Göteborgi Magyar Egyesületről

Egyesületünk 1958-ban, az 56-os menekültek Svédországba érkezése után szerveződött. Megalakulása után Svédország, majd az egész emigráció egyik legerősebb magyar szervezetévé fejlődött. 2013-ban fennálásának 55. évforduloját ünnepli a GME.

Elveit es munkatervét már az első alapszabályban rögzítette: Göteborg és környéke magyarjainak kultúralis és érdekképviseleti szerveként kívánt működni, más - hasonló szándékú - magyar egyesületekkel azonos elvek szerint, a svéd hatóságokkal és társadalmi szervezetekkel jó viszonyban, de mindenki mástól függetlenül. Anyagi és erkölcsi függetlenségére olyan gondosan ügyelt, hogy eddigi sok-sok esztendős működése alatt a svéd törvenyek szerint az egyesületeknek nyújtott közvetlen anyagi támogatást is csak a munkafeladatok felduzzadását hozó legutóbbi években kezdte igénybe venni.

Örömünkre a tagság nyugdíjas csoportja igen aktív és egyre bővül. Különböző tevékenységeik mellett egymást látogatják és gondozzák. Klubprogramjaik többek között: videofilmek vetítése, születésnapi megemlékezések, múzeumi látogatások, kapcsolatteremtés svéd nyugdíjas csoportokkal és képkiállítasok látogatása.

Tagjaink az egyetemes -a világ különböző részeire szétszóródott és az anyaországgal együtt mintegy 15 milliót kitevő - magyarság részének érzik és vallják magukat. Közös nyelvünket, kultúránkat, nemzeti hagyományainkat, magyarságtudatunkat kívánjuk ápolni es fenntartani, közös céljainkért igyekszünk munkálkodni.

A GME vezetősége