Tájékoztató a Göteborgi Magyar Egyesületről (2018)


A Göteborgi Magyar Egyesület (GME) 1957-ben, tehát rögtön az 56-os politikai menekültek Svédországba érkezése után nyitotta meg kapuit. Megalakulása után hamarosan Svédország, majd az egész emigráció egyik legismertebb és legaktívabb magyar szervezetévé fejlődött. Jelenleg egész Skandinávia és lassan egész Európa utolsó kimondottan 56-os magyar politikai menekültek által szervezett egyesülete. Elveit és munkatervét és célkitűzéseit már az első alapszabályban rögzítette: Göteborg és környéke magyarjainak kulturális és érdekképviseleti szerveként kívánt működni, más – hasonló szándékú – magyar egyesületekkel együtt működve azonos elvek szerint, a svéd hatóságokkal és társadalmi szervezetekkel jó viszonyban, de mindenki mástól függetlenül. A közös anyanyelv, kultúra, nemzeti hagyományok és magyarságtudat fenntartásának céljaként igyekezett munkálkodni. Anyagi és erkölcsi függetlenségére olyan gondosan ügyelt, hogy az első közel harminc év működése alatt a svéd törvények szerint egyesületeknek nyújtott anyagi támogatást is csak a munkafeladatok erős megnövekedése után a nyolcvanas évek végén kezdte igénybe venni.

Következetesen tartotta távol magát Egyesületünk a hazai diktatúrát képviselő szervek minden közeledési kísérleteitől, de ugyanakkor rendszeresen hívott meg népünkhöz hű előadókat és művészeket Magyarországról, az elszakított területekről és az emigrációból, kapcsolattartásunk állandósítására és nemzeti ünnepeink közös megünneplésére. Volt és van gond fordítva arra is, hogy rendszeresen tájékoztassa a helyi, fontosabb esetekben az egész svéd társadalmat, a magyarságot érintő kérdésekről és felvegye a harcot a magyarság iránti hibás és ellenséges hangú médiamegnyilvánulásokkal szemben.

Egyidejűleg a fentiekkel a stockholmi külképviseleti személyzet kicserélése helyreállította a kapcsolatot a hivatalos Magyarországgal. Erre az időszakra esnek az elszakított területek magyarjait sújtó román, szerb és szlovák soviniszta zaklatások folytatása. Ezért egyesületünk munkájának legfontosabb részévé vált magyar honfitársaink megsegítése. A svéd segélyszervezetekkel összehangolt akcióink eredményeként több millió korona segélyt juttattunk el hozzájuk, legfőképpen Erdélybe, s ebből a mennyiségből Egyesületünk gyűjtésének az eredménye kb. 4 millió korona volt. Önkénteseink, a Svéd Vöröskereszttel együtt utaztak Erdélybe iskolák és gyermekotthonok felújítására és esetenként újra építésére. Az utóbbi időben az anyaországi rászorultak támogatása lett Egyesületünk legfontosabb célkitűzése.

Itt Göteborgban a rendszerváltási évek kezdetével megváltozott a göteborgi magyar szervezeti élet működése is. Újonnan alakult csoportosulások, majd később mint egyesületek szerveződtek. 1989 után együttműködési kísérleteink véglegesen sikertelenné váltak.

Jelenleg tagságunk túlnyomó részét aktív nyugdíjasok képezik. Közreműködésüknek köszönhetően klubhelyiségünkben minden héten a mindenkit érintő aktivitás, információn felül különféle önképző köri aktivitások, hölgytagságunknál kézimunkák amik tagságunkat leginkább foglalkoztatják.

2013-ban fennállásunk 55. évfordulóját ünnepeltük. Ez évben, 2018-ban, a 60. évfordulónk jubileumi ünnepség megtartására készülődünk.


A GME vezetősége, 2018

GME HÍRLEVÉL

JUBILEUMI ÉVFORDULÓ

Idén a Göteborgi Magyar Egyesület alapításának 60. évfordulóját ünnepeljük. A megemlékezés napját október 27.-ére terveztük. Épp 60 éve, hogy a Göteborgi Magyar Egyesület 1958 márciusában megalakult. Ezt a több mint fél évszázadot próbáljunk emlékezetben tartani, feleleveníteni a történelmi múltunkat, megemlékezni az alapító tagokról akiknek törekvései fontos szerepet játszottak az egyesület ideológiájának megalkotásában és az első alapszabály megfogalmazásában. Igyekezzünk megemlíteni mindazon magyarságápolási eredményeket melyeket eddig elértünk.

A 60 év alatt több százan részt vettek egyesületünk történekek alakításában, feladatot vállaltak a nehézségek leküzdésében, a sikerek elérésében. Sajnos sokan vannak, akiknek már nem tudunk köszönetet mondani. Mindenek ellenére fontosnak tartjuk a 60. évfordulónk méltó megünneplését. A részleteket az időben kiküldött meghívóban fogjuk közhírré tenni.